اتصال کشویی آرکوبست

اعضای غیرسازه ای معماری از جمله دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان ها از بخشهای بسیار آسیب پذیر در زلزله بوده و تا کنون خسارت های جانبی و مالی فراوانی در کشور موجب شده است. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن پس از مطالعات و انجام آزمایشات گسترده، ضوابطی را برای نحوه اجرای وال پست دیوارهای داخلی و خارجی در قالب پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان های در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) تدوین نموده است.

پیرو ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی، مفاد این پیوست از تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ برای کلیه پروژه های ساختمانی لازم الاجرا می باشد. گروه مهندسی آرکوسازه در جهت پاسخ به نیاز بازار ساختمان، بر اساس بهینه نمودن هزینه های اجرایی و رعایت ضوابط آیین نامه اقدام به تولید و ارائه قطعات مورد نیاز اجرای وال پست از جمله اتصالات کشویی و میلگرد بستر، برای مجریان ساختمان نموده است.

اتصال کشویی:

در دیوارهای پیرامونی به‌منظور تأمین حرکت جانبی دیوار، اتصال وادار بایستی به نحوی باشد تا دیوار در داخل صفحه خود اجازه حرکت داشته باشد و تنها بایستی در جهت خارج از صفحه مقید شود.
با توجه به این‌که دیوار در صفحه خود اجازه حرکت جانبی دارد، لذا رعایت فاصله بین دیوار و وادار عمودی نیاز نیست.

اتصال کشویی چیست؟

طبق ضوابط پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰، دیوارهای غیرسازه ای داخل قاب باید بتوانند هنگام زلزله در داخل قاب سازه ای، آزادانه حرکت کنند ولی در راستای خارج از صفحه مقید باشند، این مهم توسط اتصالی به شکل ناودانی و یا دوبل نبشی که هم بصورت پیوسته و هم بصورت منقطع می تواند بکار برده شود، اتصال کشویی نام دارد.

اتصال کشویی آرکوبست در دو نوع ناودانی و نبشی با ابعاد متنوع برای ضخامت دیوارهای مختلف در دو نوع ناودانی و نبشی و خواسته محاسب پروژه، توسط گروه مهندسی آرکوسازه تولید می گردد.

جهت استفاده سازندگان و طراحان گرامی دتایل تیپ مربوط به وال پست ها بر طبق ضوابط ابلاغ شده در پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰، توسط گروه مهندسی آرکو سازه تهیه و در لینک زیر قابل دریافت است:

دانلود جزئیات وال پست بر طبق پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰

 


برای خرید اتصال کشویی آرکوبست با ما تماس بگیرید


 

اتصال کشویی
اتصال کشویی آرکوبست

 

اتصال کشویی
اتصال کشویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتصال کشویی آرکوبست
اتصال کشویی آرکوبست

 

 

اتصال کشویی
نبشی نگهدارنده وادار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برای خرید اتصال کشویی آرکوبست با ما تماس بگیرید