اجرای تاپ داون – Top Down

عملیات پایدارسازی گود ساختمان های خاکبرداری، می تواند به روشهای گوناگون از جمله سازه نگهبان خرپایی، نیلینگ و انکراژ، مهار متقابل و .. انجام گردد، هر کدام از این روشهای محدودیت های خاص خود را دارند به عنوان مثال اجرای سازه نگهبان خرپایی در خاکبرداری های با عمق گود بیش از ۱۰ متر توصیه نمیشود و همزمان باعث ایجاد تداخل در عملیات اجرای ساختمان می گردد، و در  پایدارسازی گود از طریق نیلینگ و انکراژ، همسایگان مجاور گود اجازه استفاده از این روش را به سازنده نمی دهند.

با توجه به محدودیت های ذکر شده در چند سال اخیر استفاده از پایدارسازی گود با روش تاپ داون (Top- Down)، گسترش یافته است. در روش اجرای تاپ داون که به روش اجرای معکوس و یا روش بالا به پایین نیز معروف است، به جای اینکه اجرای سقف ها مطابق عرف معمول، به ترتیب از پایین به بالا انجام شود، بصورت برعکس و از بالا به پایین انجام میشود. یعنی ابتدا اولین سقف در نزدیکی تراز صفر و سپس به ترتیب سقف ها به سمت فونداسیون اجرا میشوند، بدین ترتیب همزمان با اجرای سقف ها از بالا به پایین، از اسکلت موجود ساختمان به عنوان نگهدارنده جدار خاکی استفاده میشود.  روش اجرای تاپ داون از نقطه نظر طراحی و اجرایی، امری کاملا تخصصی بوده و علاوه بر کنترلهای متداول سازه ای، مسائل ژئوتکنیک و سازه ای بصورت مشترک توسط مهندس محاسب وطراحی  ژئوتکنیک مورد بررسی قرار می گیرد، تا هرگونه امکان ریزش گود و آسیب ساختمان های مجاور جلوگیری شود.

گروه مهندسی آرکو سازه با سابقه اجرایی و طراحی بیش از یک دهه در گودبرداری به روش تاپ داون، آمادگی کامل برای ارائه خدمات تخصصی در این حوزه دارا می باشد.

 

در زیر تصاویر اجمالی از روش اجرای تاپ داون (Top Down) ارائه شده است:

اجرای سازه به روش Top Down
اجرای سازه به روش تاپ داون- مرحله حفر چاهها
اجرای سازه به روش Top Down
اجرای سازه به روش تاپ داون-مرحله خاکبرداری
اجرای سازه به روش Top Down
اجرای سازه به روش تاپ داون- مرحله اجرای سقفهای زیرزمین
اجرای سازه به روش Top Down
اجرای سازه به روش تاپ داون- مرحله تکمیل سقف های زیرزمین و روی زمین
اجرای سازه به روش Top Down
نمونه پروژه اجرایی تاپ داون
اجرای سازه به روش Top Down
نمونه پروژه اجرایی تاپ داون