گروه مهندسی آرکوسازه با بهره گیری از توان فنی خود آمادگی اجرای انواع سازه های ساختمانی را دارا میباشد:

  • اجرای اسکلت بتنی و فولادی
  • اجرای سقف های کوبیاکس
  • اجرای سقف های یوبوت
  • اجرای سقف های پیش تنیده
  • اجرای سقف های عرشه فولادی
  • اجرای سقف های کامپوزیت
  • اجرای سقف های تیرچه با یونولیت
  • اجرای سقف های تیرچه با قالب غیرماندگار