گروه مهندسی آرکوسازه با بهره گیری از توان فنی خود آمادگی ارائه طرح بهسازی و مقاوم سازی سازه انواع پروژه های ساختمانی را دارا میباشد.

مقاوم سازی ساختمان به معنی افزایش مقاومت یه سازه در برابر نیروهای اعمالی به آن میباشد. نیاز به افزایش مقاومت عناصر سازی ای می تواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش تعداد طبقات ساختمان، ضعف مصالح مورد استفاده در ساخت پس از انجام آزمایشات لازم، افزایش سطح بنا و یا پوشاندن پاسیو پس از اجرای ساختمان انجام پذیرد. عموما در مقایسه با ساخت یه سازه جدید، اجرای طرح تقویت معمولا امری تخصصی تر می باشد و نیاز به عوامل اجرایی آشنا به این امر وجود دارد. روشهای مختلفی و متنوعی برای تقویت سازه وجود دارد که در زیر برخی از آنها نام برده شده است:

  • مقاوم سازی فونداسیون
  • مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از FRP
  • مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از ژاکت فولادی
  • مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از ژاکت بتنی
  • مقاوم سازی سازه های فولادی
  • مقاوم سازی اتصالات
  • مقاوم سازی کلی سیستم
مقاوم سازی ستون بتنی توسط FRP
طرح تقویت ستون بتنی توسط FRP

 


برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص انجام محاسبات مقاوم سازی با گروه مهندسی آرکوسازه تماس بگیرید


 

 

مقاوم سازی محل اتصال توسط FRP
طرح تقویت محل اتصال توسط FRP
مقاوم سازی سازی
طرح تقویت تیرچه سقف

 

مقاوم سازی اسکلت بتنی با ژاکت فولادی
مقاوم سازی اسکلت بتنی با ژاکت فولادی

 

پوشش پاسیو توسط سقف عرشه و تیرچه فولادی پس از اجرای اسکلت بتنی
پوشش پاسیو توسط سقف عرشه و تیرچه فولادی پس از اجرای اسکلت بتنی

 


برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص انجام محاسبات مقاوم سازی با گروه مهندسی آرکوسازه تماس بگیرید