طراحی سازه

گروه مهندسی آرکوسازه با تکیه بر تجربیات و توان فنی خود آمادگی طراحی انواع سازه های عرف و خاص را دارا می باشد:

  • سازه های بلند مرتبه
  • طراحی سازه بیمارستان، ورزشگاه و ..
  • سازه های صنعتی سوله و ..
  • سازه های ویلایی
  • طراحی سازه مربوط به پروژه های انبوه سازی