طراحی فاز دو نقشه های اجرایی چهار رشته

با توجه به تفاهم نامه فی مابین شهرداری و نظام مهندسی استان تهران در خصوص اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، لازم است که در هنگام اخذ جواز ساختمان، طراحی نقشه های فاز دو چهار رشته معماری، سازه، برق و مکانیک بصورت اجرایی  انجام یافته و جهت کنترل به سازمان نظام مهندسی ارائه شود و در صورت تایید نقشه های فاز دو چهارشته، توسط واحد کنترل نقشه سازمان نظام مهندسی، روند اخذ جواز تکمیل گردد.

گروه مهندسی آرکو سازه با بیش از دو دهه تجربه در زمینه طراحی نقشه های فاز دو معماری، سازه و تاسیسات ، آماده ارائه خدمات مهندسی به کارفرمایان و همکاران گرامی میباشد. این اطمینان داده میشود که طراحی نقشه های فاز دو چهار رشته در زمان سریع  و حالت بهینه (خصوصا در طراحی سازه که بهینه بودن محاسبات تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های اجرایی ساخت خواهد داشت)، انجام می گردد. گروه مهندسی آرکو سازه با بکارگیری تیم تخصصی از افراد نخبه قادر به ارائه راهنمایی در کلیه زمینه های مربوط به فاز مطالعات و طراحی است.