در این بخش همکاران و علاقمندان می توانند پرسش های خود در خصوص موارد مربوط به ساختمان (طراحی و اجرای چهار گرایش سازه، معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی) ارسال نموده تا در اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود: