طراحی نما

مجتمع مسکونی شهران

مجتمع مسکونی / تجاری شهران

کارفرما: آقای رسولی

مشاور عالیه: آرین مهد کاوش

طرح سازه: اشکان جم

طرح نما: محسن مرادی

زیربنا: ۳۰۰۰ مترمربع

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط

طراحی نما

مجتمع مسکونی الهیه

پروژه مجتمع مسکونی الهیه

مشاور عالیه: طراحان مهد کاوش

طراح سازه: اشکان جم

طرح نما: محسن مرادی

سیستم سازه: اسکلت بتنی قاب خمشی+ دیوار برشی

نوع سقف: وافل (دهانه ۱۲ متر)

زیربنا: ۷۰۰۰ مترمربع در ۱۳ طبقه

 

پروژه خیابان دولت

پروژه خیابان دولت

کارفرما: آقای محمد علی بد

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی+دیوار برشی با شکل پذیری متوسط(دوگانه)

دهانه: ۱۱ متر

نوع سقف: تیرچه بتنی

طراح سازه: اشکان جم

مشاور پروژه: طراحان مهد کاوش

 

مجتمع مسکونی زمرد

پروژه مجتمع مسکونی زمرد

متراژ: ۹۶۰۰ مترمربع

طراح سازه: اشکان جم

مشاور عالیه: علیرضا احسان

نظارت پروژه: عمران سازه آیسان

مجری: آرشا شهر

سیستم سازه: سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی به همراه دیوار برشی با شکل پذیری متوسط

بلندترین دهانه ۱۱ متر

 

مجتمع مسکونی سورنا

مجتمع مسکونی سورنا

متراژ: ۳۳۲۰ مترمربع

طراح سازه: اشکان جم

مشاور ۴ رشته: علیرضا احسان

مجری: مهندس حسینی

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی

مجتمع بهارستان

پروژه مسکونی بهارستان

متراژ ۴۰۰۰ متر مربع

تعداد طبقات : ۱۱ طبقه

ناظر عالیه: علیرضا احسان

طراح سازه: اشکان جم

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی ویژه

مجتمع مسکونی پاسداران

پروژه مسکونی پاسداران

کارفرما: آقای زلقی

طراح سازه: اشکان جم

طرح نما: حمید خوشگام

مشاور معماری: مهندسین مشاور حامی سازه

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی با دهانه ۱۲ متر

شهرک مسکونی پردیس

پروژه تعاونی خاص وزارت راه و شهرسازی

کارفرما: سازمان توسعه شهر جدید پردیس

متراژ: ۲۵۰۰۰ مترمربع

سیستم سازه: دیوارهای باربر + سقف دبل تی

طراح سازه: اشکان جم