سردر کارخانه چوبستان

پروژه سردر کارخانه چوبستان

طراحی سازه: اشکان جم

طرح نما: محسن مرادی

مشاور عالیه: آرین مهد کاوش

سیستم سازه: قاب فولادی

 

بارانداز کارخانه یخچال سازی

طرح و اجرای بارانداز کارخانه یخچال سازی

طراح سازه: اشکان جم

طرح سه بعدی: آرین مهد کاوش

طراحی توسط Sap19