طراحی ویلا

ویلای دماوند (شمار ۴)

ویلای دماوند (شمار ۴)

کارفرما: آقای ابوترابی

مشاور عالیه: طراحان مهد کاوش

طرح نما: محسن مرادی

طراح سازه: اشکان جم

ویلای دماوند (شمار ۳)

ویلای دماوند (شمار ۳)

کارفرما: آقای ابوترابی

مشاور عالیه: طراحان مهد کاوش

طرح نما: محسن مرادی

طراح سازه: اشکان جم

ویلای دماوند (شماره ۲)

ویلای دماوند (شمار ۲)

کارفرما: آقای ابوترابی

مشاور عالیه: طراحان مهد کاوش

طرح نما: محسن مرادی

طراح سازه: اشکان جم

سیستم سازه: قاب خمشی بتنی – دارای کنسول با دهانه ۴ متر

 

طرح سه بعدی ویلا کردان

ویلا کردان

پروژه ویلا کردان

کارفرما: آقای دانشکوش

طراح سازه: اشکان جم

اسکلت فولادی با سقف سبک

وزن اسکلت در کل ۲۰۰۰ کیلوگرم (کاملا اقتصادی)

طرح نما: محسن مرادی

طرح معماری: طراحان مهد کاوش

 

ویلای سوادکوه

پروژه ویلای سوادکوه

کارفرما: آقای مهندس جانبازی

طراح سازه: اشکان جم

طرح نما: محسن مرادی

سیستم سازه: قاب خمشی فولادی

ویلای هشتگرد

پروژه ویلای هشتگرد

کارفرما: آقای گرجی

طراح سازه: اشکان جم

طرح معماری و نما: آرین مهد کاوش

 

ویلای آتوسا

پروژه ویلا دوبلکس آتوسا

کارفرما: دکتر کرامت

طراح سازه: اشکان جم

طراح معماری: گروه معماری آرکو

سیستم سازه: قاب خمشی فولادی  به همراه بادبند